تابع API برای باز و بسته کردن CD-Rom

از این تابع برای باز و بسته کردن CD-Rom استفاده میشود.

برای استفاده کد زیر را در بخش ماژول برنامه کپی کنید.

Public Declare Function mciSendString Lib "winmm.dll" Alias "mciSendStringA" (ByVal lpstrCommand As String, ByVal lpstrReturnString As String, ByVal uReturnLength As Long, ByVal hwndCallback As Long) As Long

و برای باز کردن در CD-Rom:

mciSendString "Set CDAudio Door Open Wait", 0&, 0&, 0&

و برای بستن در CD-Rom:

mciSendString "Set CDAudio Door Closed Wait", 0&, 0&, 0&

 

منبع: ویژوال بیسیک.بلاگفا

/ 2 نظر / 59 بازدید
5بر1 دات کام

خبر فوری کشته شدن بن لادن خبر فوری کشته شدن بن لادن خبر فوری کشته شدن بن لادن خبر فوری کشته شدن بن لادن خبر فوری کشته شدن بن لادن

عماد

دمت گرم