تابع API برای بازشدن فرم به صورت انیمیشن

با این تابع API میتونیم نحوه باز کردن فرم را به صورت های مختلف ببینیم. مثلا از بالا به پاییین یا برعکس و ...

ابتدا کد زیر را در بخش General فرم قرار دهید.

Private Declare Function AnimateWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal dwTime As Long, ByVal dwFlags as Long) As Boolean

سپس با استفاده از کد زیر میتونیم نحوه بازشدن فرم را تعیین کنیم

AnimateWindow Form1.hWnd, 1000, &H1

به جای عدد 1 میتونیم اعداد  2,3,4,5,6,7,8,9,10,10000,20000,40000,80000 قرار بدیم

/ 1 نظر / 20 بازدید
salar-number1

سلام دوست عزيز من هم شما رو لينك كردم با تشكر از شما ارادت كامل سالار نامبر وان