تابع API برای باز کردن یک مسیر

با تابع WinExec میتونیم یک مسیر رو در کامپیوتر خودمون با Windows Explorer باز کنیم.

برای اینکار ابتدا کد زیر رو در بخش General فرم قرار میدهیم:

Private Declare Function WinExec Lib "kernel32" Alias "WinExec" (ByVal lpCmdLine As String, ByVal nCmdShow As Long) As Long

سپس با استفاده از کد زیر مسیر مورد نظر رو باز میکنیم. به جای عبارت قرمز مسیر خودتون رو بنویسید.

WinExec "Explorer.exe D:/SPeeDg/" , 1

به جای عدد 1 میتونید عدد های دیگه بزارید و تفاوت رو ببینید.

منبع: Visualbasic.blogfa.com

/ 0 نظر / 143 بازدید