تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ محسن
آدرس های سایت WWW.SPeeDG.SUB.IR WWW.SPeeDG.PERSIANBLOG.IR آرشیو وبلاگ
      گروه برنامه نویسی اسپید (مرکز آموزش توابع API)
تابع API برای پخش صدا نویسنده: محسن - جمعه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٠

از این تابع برای پخش صدا در برنامه استفاده میشه. که فرمت MP3 رو قبول نمیکنه.

ابتدا کد زیر رو در بخش ماژول برنامه قرار دهید.

Private Declare Function sndPlaySound Lib "winmm.dll" Alias "sndPlaySoundA" (ByVal lpszSoundName As String, ByVal uFlags As Long) As Long
Const SND_ASYNC = &H1
Const SND_NODEFAULT = &H2

سپس با استفاده از کد زیر صدا مورد نظر را پخش کنید.

    sndPlaySound FilePath, SND_ASYNC Or SND_NODEFAUL

FilePath همان آدرس صدای مورد نظر است که باید داخل "" باشد.

لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر پست ویژه هفت پروژه ویژوال بیسیک پروژه ادیتور متن با ++C تابع API برای فوکوس کردن روی یک پنجره تابع API برای تغییر زبان تابع API برای باز کردن یک مسیر نسخه جدید فرم ورود تابع API برای تنظیم کردن مکان یک پنجره تابع API برای تشخیص وضعیت یک کلید دانلود نرم افزار Borland C++ 5
کلمات کلیدی وبلاگ اکتیوایکس ویژوال بیسیک (۳) پروژه ++c (۱) پروژه ویژوال بیسیک (۱٦) توابع api (۳٤) نرم افزارهای برنامه نویسی (۳)
دوستان من آپارنت عمارنامه خرید اینترنتی پست های فوتونی