تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ محسن
آدرس های سایت WWW.SPeeDG.SUB.IR WWW.SPeeDG.PERSIANBLOG.IR آرشیو وبلاگ
      گروه برنامه نویسی اسپید (مرکز آموزش توابع API)
تابع API برای تنظیم کردن مکان یک پنجره نویسنده: محسن - شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٠

با تابع SetWindowPos میتونیم مکان و اندازه یک پنجره رو عوض کنیم اما ابتدا باید هندل یا دستگیره اون پنجره رو داشته باشیم که راه های مختلفی وجود داره که بعضیهاش توی این سایت هم توضیح داده شده.

توابع API

بعد از بدست آوردن دستگیره مورد نظر کد زیر را در بخش General فرم قرار میدهیم.

Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal Hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal cX As Long, ByVal cY As Long, ByVal wFlags As Long) As Long

سپس مانند نمونه زیر مکان پنجره و اندازه اون رو مشخص میکنیم.

SetWindowPos Hwnd, 0, 100, 250, 400, 500, swp_showwindow

اگر به جای کلمه قرمز مورد نظر swp_hidewindow رو قرار بدیم پنجره مورد نظر مخفی میشه.

اگر هنوز متوجه نشدید نمونه کار رو از ادامه مطلب دانلود کنید.


نکته در این نمونه کار ابتدا باید عنوان پنجره مورد نظر رو قرار بدید سپس تمام فیلدهای زیر رو نیز پر کنید.

توابع API 

لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر پست ویژه هفت پروژه ویژوال بیسیک پروژه ادیتور متن با ++C تابع API برای فوکوس کردن روی یک پنجره تابع API برای تغییر زبان تابع API برای باز کردن یک مسیر نسخه جدید فرم ورود تابع API برای تنظیم کردن مکان یک پنجره تابع API برای تشخیص وضعیت یک کلید دانلود نرم افزار Borland C++ 5
کلمات کلیدی وبلاگ اکتیوایکس ویژوال بیسیک (۳) پروژه ++c (۱) پروژه ویژوال بیسیک (۱٦) توابع api (۳٤) نرم افزارهای برنامه نویسی (۳)
دوستان من آپارنت عمارنامه خرید اینترنتی پست های فوتونی