تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ محسن
آدرس های سایت WWW.SPeeDG.SUB.IR WWW.SPeeDG.PERSIANBLOG.IR آرشیو وبلاگ
      گروه برنامه نویسی اسپید (مرکز آموزش توابع API)
تابع API برای تشخیص وضعیت یک کلید نویسنده: محسن - جمعه ٢٥ شهریور ۱۳٩٠

با تابع Get AsyncKeyState میتونیم وضعیت یک کلید (فشار داده شده یا نشده) را تشخیص داد.

برای این کار ابتدا کد زیر را در بخش General فرم قرار میدهیم.

Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer

سپس در یک تایمر با Interval = 1 کد زیر را قرار میدهیم.

به جای عدد 65 که با رنگ قرمز تمیز شده کد اسکی مورد نظرمون رو قرار میدیم.

Dim Char As Integer

For i = 32 To 256

Char = GetAsyncKeyState(i)

If Char = -32767 Then

If i = 65 Then MsgBox "Char is Enable"

End If

Next

لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر پست ویژه هفت پروژه ویژوال بیسیک پروژه ادیتور متن با ++C تابع API برای فوکوس کردن روی یک پنجره تابع API برای تغییر زبان تابع API برای باز کردن یک مسیر نسخه جدید فرم ورود تابع API برای تنظیم کردن مکان یک پنجره تابع API برای تشخیص وضعیت یک کلید دانلود نرم افزار Borland C++ 5
کلمات کلیدی وبلاگ اکتیوایکس ویژوال بیسیک (۳) پروژه ++c (۱) پروژه ویژوال بیسیک (۱٦) توابع api (۳٤) نرم افزارهای برنامه نویسی (۳)
دوستان من آپارنت عمارنامه خرید اینترنتی پست های فوتونی