تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ محسن
آدرس های سایت WWW.SPeeDG.SUB.IR WWW.SPeeDG.PERSIANBLOG.IR آرشیو وبلاگ
      گروه برنامه نویسی اسپید (مرکز آموزش توابع API)
تابع API برای بازشدن فرم به صورت انیمیشن نویسنده: محسن - پنجشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٠

با این تابع API میتونیم نحوه باز کردن فرم را به صورت های مختلف ببینیم. مثلا از بالا به پاییین یا برعکس و ...

ابتدا کد زیر را در بخش General فرم قرار دهید.

Private Declare Function AnimateWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal dwTime As Long, ByVal dwFlags as Long) As Boolean

سپس با استفاده از کد زیر میتونیم نحوه بازشدن فرم را تعیین کنیم

AnimateWindow Form1.hWnd, 1000, &H1

به جای عدد 1 میتونیم اعداد  2,3,4,5,6,7,8,9,10,10000,20000,40000,80000 قرار بدیم

لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر پست ویژه هفت پروژه ویژوال بیسیک پروژه ادیتور متن با ++C تابع API برای فوکوس کردن روی یک پنجره تابع API برای تغییر زبان تابع API برای باز کردن یک مسیر نسخه جدید فرم ورود تابع API برای تنظیم کردن مکان یک پنجره تابع API برای تشخیص وضعیت یک کلید دانلود نرم افزار Borland C++ 5
کلمات کلیدی وبلاگ اکتیوایکس ویژوال بیسیک (۳) پروژه ++c (۱) پروژه ویژوال بیسیک (۱٦) توابع api (۳٤) نرم افزارهای برنامه نویسی (۳)
دوستان من آپارنت عمارنامه خرید اینترنتی پست های فوتونی