تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ محسن
آدرس های سایت WWW.SPeeDG.SUB.IR WWW.SPeeDG.PERSIANBLOG.IR آرشیو وبلاگ
      گروه برنامه نویسی اسپید (مرکز آموزش توابع API)
تابع API برای جستجوی فایل نویسنده: محسن - شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٠

"شروعی دوباره برای گروه برنامه نویسی اسپید"

ما با استفاده از سه تابع میتونیم یک فایل رو جستجو کنیم.

دانلود توابع API

فقط این به یاد داشته باشید که فقط میتونید در پوشه ای که هستید جستجو کنید و در زیرپوشه های آن نمیتوان جستجو کرد مگر اینکه آدرس آن پوشه را داده باشید.

تابع FindFirstFile

Private Declare Function FindFirstFile Lib "kernel32" Alias "FindFirstFileA" (ByVal lpFileName As String, lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA) As Long

از این تابع برای جستجوی یک فایل استفاده میکنیم.

تابع FindNextFile

Private Declare Function FindNextFile Lib "kernel32" Alias "FindNextFileA" (ByVal hFindFile As Long, lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA) As Long

اگر در تابع قبلی تعداد نتایج جستجو بیش تر از یک باشد از این تابع برای دریافت نتایج بعدی استفاده میکنیم.

تابع FindClose

Private Declare Function FindClose Lib "kernel32" (ByVal hFindFile As Long) As Long

از تابع برای بستن الگوی تابع Find استفاده میکنیم.

برای دانلود برنامه نمونه به ادامه مطلب بروید.


دانلود توابع API

لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر پست ویژه هفت پروژه ویژوال بیسیک پروژه ادیتور متن با ++C تابع API برای فوکوس کردن روی یک پنجره تابع API برای تغییر زبان تابع API برای باز کردن یک مسیر نسخه جدید فرم ورود تابع API برای تنظیم کردن مکان یک پنجره تابع API برای تشخیص وضعیت یک کلید دانلود نرم افزار Borland C++ 5
کلمات کلیدی وبلاگ اکتیوایکس ویژوال بیسیک (۳) پروژه ++c (۱) پروژه ویژوال بیسیک (۱٦) توابع api (۳٤) نرم افزارهای برنامه نویسی (۳)
دوستان من آپارنت عمارنامه خرید اینترنتی پست های فوتونی