تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ محسن
آدرس های سایت WWW.SPeeDG.SUB.IR WWW.SPeeDG.PERSIANBLOG.IR آرشیو وبلاگ
      گروه برنامه نویسی اسپید (مرکز آموزش توابع API)
تابع API برای تغییر اسم کامپیوتر نویسنده: محسن - شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٠

از این تابع API که خیلی هم سادست برای تغییر نام کامپیوتر استفاده میشود. که نامی که شما وارید میکنید نباید از 31 کاراکتر بیشتر باشد.

برای استفاده ابتدا کد زیر را در بخش ماجول برنامه قرار دهید.

Public Declare Function SetComputerName Lib "kernel32" Alias "SetComputerNameA" (ByVal lpComputerName As String) As Long

سپس با استفاده از کد زیر میتوان نام کامپیوتر را تغییر داد.

M = SetComputerName("SPeeD")
If M = 1 Then MsgBox "True"

خروجی این تابع از نوع Boolean بوده و در صورت درست کار کردن مقدار True را برمیگرداند.

نکته: پس از انجام این کار برای تغییر نام کاربری باید کامپیوتر Restart شود.

لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر پست ویژه هفت پروژه ویژوال بیسیک پروژه ادیتور متن با ++C تابع API برای فوکوس کردن روی یک پنجره تابع API برای تغییر زبان تابع API برای باز کردن یک مسیر نسخه جدید فرم ورود تابع API برای تنظیم کردن مکان یک پنجره تابع API برای تشخیص وضعیت یک کلید دانلود نرم افزار Borland C++ 5
کلمات کلیدی وبلاگ اکتیوایکس ویژوال بیسیک (۳) پروژه ++c (۱) پروژه ویژوال بیسیک (۱٦) توابع api (۳٤) نرم افزارهای برنامه نویسی (۳)
دوستان من آپارنت عمارنامه خرید اینترنتی پست های فوتونی