تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ محسن
آدرس های سایت WWW.SPeeDG.SUB.IR WWW.SPeeDG.PERSIANBLOG.IR آرشیو وبلاگ
      گروه برنامه نویسی اسپید (مرکز آموزش توابع API)
تابع API برای تشخیص حرف نویسنده: محسن - پنجشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٠

از این تابع API میتوان فهمید که کاراکتر دریافتی یک حرف است یا خیر. فقط بدی این تابع این است که عدد های بخش ماشین حساب کامپیوتر را نیز جزء حروف میشناسد و فقط عددهای پایین کلید های F1 تا F12 را حروف نمیشناسد.

ورودی این تابع کد اسکی یک کاراکتر و خروجی آن در صورت بودن حرف True یا 1 و در غیر اینصورت False یا 0 است.

برای استفاده از ابتدا کد زیر را در بخش ماجول برنامه قرار دهید.

Public Declare Function IsCharAlpha Lib "user32" Alias "IsCharAlphaA" (ByVal cChar As Byte) As Long

سپس با استفاده از کد نمونه زیر میتوان فهمید که کاراکتر ورودی حرف است یا خیر؟

البته این کد را  باید در رویداد KeyDown تکس باکس گذاشت.

Char = IsCharAlpha(KeyCode)
If Char = 1 Then Label1.Caption = "این کاراکتر حرف است"
If Char = 0 Then Label1.Caption = "این کاراکتر حرف نیست"

برای درک بهتر نمونه کار این تابع را از ادامه مطلب دانلود کنید.


دانلود توابع API

لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر پست ویژه هفت پروژه ویژوال بیسیک پروژه ادیتور متن با ++C تابع API برای فوکوس کردن روی یک پنجره تابع API برای تغییر زبان تابع API برای باز کردن یک مسیر نسخه جدید فرم ورود تابع API برای تنظیم کردن مکان یک پنجره تابع API برای تشخیص وضعیت یک کلید دانلود نرم افزار Borland C++ 5
کلمات کلیدی وبلاگ اکتیوایکس ویژوال بیسیک (۳) پروژه ++c (۱) پروژه ویژوال بیسیک (۱٦) توابع api (۳٤) نرم افزارهای برنامه نویسی (۳)
دوستان من آپارنت عمارنامه خرید اینترنتی پست های فوتونی