تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ محسن
آدرس های سایت WWW.SPeeDG.SUB.IR WWW.SPeeDG.PERSIANBLOG.IR آرشیو وبلاگ
      گروه برنامه نویسی اسپید (مرکز آموزش توابع API)
تابع API برای بدست آوردن نام کامپیوتر نویسنده: محسن - یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٠

با استفاده از این تابع API شما میتوانید نام کامپیوتر را بدست بیاورید.

برای استفاده ابتدا کد زیر را در بخش ماجول برنامه قرار دهید.

Declare Function GetComputerName Lib "kernel32.dll" Alias "GetComputerNameA" (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long

سپس با استفاده از کد زیر میتوانید نام کامپیوتر را بدست آورید.

Dim compname As String, retval As Long
compname = Space(255)
retval = GetComputerName(compname, 255)
compname = Left(compname, InStr(compname, vbNullChar) - 1)
MsgBox "Your Name Computer: " & compname, vbInformation, "SPeeDg.persianblog.ir"

برای دانلود نمونه کار این تابع به ادامه مطلب بروید.


 

دانلود توابع API

لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر پست ویژه هفت پروژه ویژوال بیسیک پروژه ادیتور متن با ++C تابع API برای فوکوس کردن روی یک پنجره تابع API برای تغییر زبان تابع API برای باز کردن یک مسیر نسخه جدید فرم ورود تابع API برای تنظیم کردن مکان یک پنجره تابع API برای تشخیص وضعیت یک کلید دانلود نرم افزار Borland C++ 5
کلمات کلیدی وبلاگ اکتیوایکس ویژوال بیسیک (۳) پروژه ++c (۱) پروژه ویژوال بیسیک (۱٦) توابع api (۳٤) نرم افزارهای برنامه نویسی (۳)
دوستان من آپارنت عمارنامه خرید اینترنتی پست های فوتونی