تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ محسن
آدرس های سایت WWW.SPeeDG.SUB.IR WWW.SPeeDG.PERSIANBLOG.IR آرشیو وبلاگ
      گروه برنامه نویسی اسپید (مرکز آموزش توابع API)
استفاده از تابع API برای فهمیدن Minimize بودن برنامه نویسنده: محسن - پنجشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٠

با استفاده از تابع IsIconic میتوان به Minimize یا کمینه بودن برنامه پی برد.

برای استفاده ابتدا کد زیر را در بخش ماجول برنامه قرار دهید.

Declare Function IsIconic Lib "user32.dll" (ByVal hwnd As Long) As Long

سپس از کد زیر برای پی بردن به این قضیه استفاده کنید.

بهتر است برای آشنایی ابتدا کد در تایمر بزارید.

Dim minflag As Long, maxflag As Long

minflag = IsIconic(Form1.hWnd)
maxflag = IsZoomed(Form1.hWnd)
If minflag <> 0 Then
Debug.Print "Form1 is minimized."
ElseIf maxflag <> 0 Then
Debug.Print "Form1 is maximized."
Else
Debug.Print "Form1 is restored."
End If

میتوان به جای Debug.Print از تابع MsgBox نبز استفاده کرد.

لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر پست ویژه هفت پروژه ویژوال بیسیک پروژه ادیتور متن با ++C تابع API برای فوکوس کردن روی یک پنجره تابع API برای تغییر زبان تابع API برای باز کردن یک مسیر نسخه جدید فرم ورود تابع API برای تنظیم کردن مکان یک پنجره تابع API برای تشخیص وضعیت یک کلید دانلود نرم افزار Borland C++ 5
کلمات کلیدی وبلاگ اکتیوایکس ویژوال بیسیک (۳) پروژه ++c (۱) پروژه ویژوال بیسیک (۱٦) توابع api (۳٤) نرم افزارهای برنامه نویسی (۳)
دوستان من آپارنت عمارنامه خرید اینترنتی پست های فوتونی