تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ محسن
آدرس های سایت WWW.SPeeDG.SUB.IR WWW.SPeeDG.PERSIANBLOG.IR آرشیو وبلاگ
      گروه برنامه نویسی اسپید (مرکز آموزش توابع API)
تابع API برای بدست آوردن نام کاربر ویندوز نویسنده: محسن - شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٠

از این تابع API برای بدست آوردن نام کاربری ویندوز استفاده میشه.

برای استفاده ابتدا کد زیر را در بخش مازول برنامه قرار دهید.

Public Declare Function GetUserName Lib "advapi32.dll" Alias "GetUserNameA" (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long

سپس کدهای زیر را در بخش Form_Load بنویسید.

        Dim Buffer As String
Buffer = String(255, 0)
GetUserName Buffer, 255
Buffer = Left(Buffer, InStr(Buffer, Chr(0)) - 1)
Text1.Text = Buffer

به جای Text1.Text نام تکست باکس خود را وارد کنید.

لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر پست ویژه هفت پروژه ویژوال بیسیک پروژه ادیتور متن با ++C تابع API برای فوکوس کردن روی یک پنجره تابع API برای تغییر زبان تابع API برای باز کردن یک مسیر نسخه جدید فرم ورود تابع API برای تنظیم کردن مکان یک پنجره تابع API برای تشخیص وضعیت یک کلید دانلود نرم افزار Borland C++ 5
کلمات کلیدی وبلاگ اکتیوایکس ویژوال بیسیک (۳) پروژه ++c (۱) پروژه ویژوال بیسیک (۱٦) توابع api (۳٤) نرم افزارهای برنامه نویسی (۳)
دوستان من آپارنت عمارنامه خرید اینترنتی پست های فوتونی