تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ محسن
آدرس های سایت WWW.SPeeDG.SUB.IR WWW.SPeeDG.PERSIANBLOG.IR آرشیو وبلاگ
      گروه برنامه نویسی اسپید (مرکز آموزش توابع API)
دانلود پروژه اختلاف تصویر - اختصاصی اسپید نویسنده: محسن - پنجشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٠

این پروژه حاویه بازی زیبای اختلاف تصویر است. البته عکس های آن از یک برنامه دیگر فارسی گرفته شده ولی کد نویسی آن متعلق به همین برنامه است. این برنامه جزء برنامه های اختصاصی گروه برنامه نویسی اسپید است.

دانلود پروژه اختلاف تصویر

دانلود در ادامه مطلب


ادامه مطلب ...
لینک      نظرات ()      

تابع API برای تغییر اسم کامپیوتر نویسنده: محسن - شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٠

از این تابع API که خیلی هم سادست برای تغییر نام کامپیوتر استفاده میشود. که نامی که شما وارید میکنید نباید از 31 کاراکتر بیشتر باشد.

برای استفاده ابتدا کد زیر را در بخش ماجول برنامه قرار دهید.

Public Declare Function SetComputerName Lib "kernel32" Alias "SetComputerNameA" (ByVal lpComputerName As String) As Long

سپس با استفاده از کد زیر میتوان نام کامپیوتر را تغییر داد.

M = SetComputerName("SPeeD")
If M = 1 Then MsgBox "True"

خروجی این تابع از نوع Boolean بوده و در صورت درست کار کردن مقدار True را برمیگرداند.

نکته: پس از انجام این کار برای تغییر نام کاربری باید کامپیوتر Restart شود.

لینک      نظرات ()      

پروژه بازی پازل به زبان ویژوال بیسیک نویسنده: محسن - سه‌شنبه ۳ خرداد ۱۳٩٠

این بازی که به زبان ویژوال بیسیک است عکس انتخابی توسط کاربر رو به یک پازل تبدیل میکنه.

دانلود پروژه ویژوال بیسیک

دانلود در ادامه مطلب


ادامه مطلب ...
لینک      نظرات ()      

تابع API برای بدست آوردن اطلاعات یک فایل نویسنده: محسن - دوشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٠

در این مبحث ما از 5 نمونه تابع APIبرای بدست آوردن اندازه یک فایل بر اساس بایت و زمان و تاریخ ایجاد فایل استفاده میکنیم.

ما در ویژوال بیسیک برای کار با پنجره های دیگر برنامه ها مانند همین My Computer باید دستگیره آن پنجره را بدست آوریم تا بتوانیم روی آن پنجره کار کنیم. این نکته در مورد کار با فایل هم صدق میکنه به عبارتی برای دست آوردن اطلاعات یک فایل باید دستگیره آن را داشته باشیم.

تابع OpenFile

Private Declare Function OpenFile Lib "kernel32" (ByVal lpFileName As String, lpReOpenBuff As OFSTRUCT, ByVal wStyle As Long) As Long

با استفاده از این تابع میتوان دستگیره یک فایل را بدست آورد.

پارامترها:

lpFileName: دستگیره فایل را برمیگرداند.

ساختار تابع OpenFile

Private Type OFSTRUCT
    cBytes As Byte              اندازه ساختار
    fFixedDisk As Byte        اگر این فیلد غیر صفر باشد یعنی فایل از هارد دیسک است.
    nErrCode As Integer     شماره خطا
    Reserved1 As Integer  
    Reserved2 As Integer
    szPathName(OFS_MAXPATHNAME) As Byte          نام و مسیر فایل
End Type

تابع GetFileSize

این تابع اندازه فایل را بر اساس Byte برمیگرداند.

Private Declare Function GetFileSize Lib "kernel32" (ByVal hFile As Long, lpFileSizeHigh As Long) As Long

پارامترها:

hFile: دستیگره فایل را میگیرد.

lpFileSizeHigh: سایز فایل را برمیگرداند.

تابع GetFileTime

Private Declare Function GetFileTime Lib "kernel32" (ByVal hFile As Long, lpCreationTime As FILETIME, lpLastAccessTime As FILETIME, lpLastWriteTime As FILETIME) As Long

این تابع زمان و تاریخ تولید فایل و زمان و تاریخ آخرین دسترسی به فایل و تاریخ آخرین باری که در فایل نوشته شده است را برمیگرداند.

ساختار تابع GetFileTime

Private Type FILETIME
    dwLowDataTime As Long
    dwHighDateTime As Long
End Type

برای استفاده از زمان و تاریخ برگردانده شده در این تابع باید آنها را با استفاده از تابع های FileTimetoSystemTime و LocalFileTimeToFileTime تبدیل کنیم. که این دو تابع به دلیل آسان بودنشان در این پست توضیح داده نمیشود.

برای درک بهتر این 5 تابع API نمونه کار را حتما از ادامه مطلب دانلود کنید.


ادامه مطلب ...
لینک      نظرات ()      

تابع API برای تغییر زمان سیستم نویسنده: محسن - یکشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٠

برای تغییر زمان سیستم باید از دو تابع API استفاده کنیم. یک تابع برای گرفتن زمان حال سیستم که البته اگه نباشه هم مشکلی نداره(GetSystemTime) و یک تابع هم برای تغییر زمان سیستم(SetSystemTime)

تابع GetSystemTime

Private Declare Sub GetSystemTime Lib "kernel32" (lpSystemTime As SYSTEMTIME)

تابع SetSystemTime

Private Declare Function SetSystemTime Lib "kernel32" (lpSystemTime As SYSTEMTIME) As Long

ساختار تابع:

این دو تابع ساختار یکسانی دارند.

Private Type SYSTEMTIME
    wYear As Integer
    wMonth As Integer
    wDayOfWeek As Integer
    wDay As Integer
    wHour As Integer
    wMinute As Integer
    wSecond As Integer
    wMilliseconds As Integer
End Type

در این ساختار مثلا wYear سال را در خودش نگه میدارد و wMonth ماه را و به همین ترتیب. حالا باید یک متغیر از این نوع ساختار تعریف کنیم.

Dim Time_Old As SYSTEMTIME

و در این صورت تابع GetSystemTime را با این متغیر صدا میزنیم تا موراد سال و ماه و روز و غیره رو در متغیر های مربوطه بریزه

GetSystemTime Time_Old

حالا با استفاده از کد زیر مقدار سال و ماه و غیره را در تکس باکس میریزیم

Text1 = Time_Old.wYear

Text2 = Time_Old.wMonth

برای درک بهتر نمونه کار این دوتابع را از ادامه مطلب دانلود کنید.


ادامه مطلب ...
لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر پست ویژه هفت پروژه ویژوال بیسیک پروژه ادیتور متن با ++C تابع API برای فوکوس کردن روی یک پنجره تابع API برای تغییر زبان تابع API برای باز کردن یک مسیر نسخه جدید فرم ورود تابع API برای تنظیم کردن مکان یک پنجره تابع API برای تشخیص وضعیت یک کلید دانلود نرم افزار Borland C++ 5
کلمات کلیدی وبلاگ اکتیوایکس ویژوال بیسیک (۳) پروژه ++c (۱) پروژه ویژوال بیسیک (۱٦) توابع api (۳٤) نرم افزارهای برنامه نویسی (۳)
دوستان من آپارنت عمارنامه خرید اینترنتی پست های فوتونی