تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ محسن
آدرس های سایت WWW.SPeeDG.SUB.IR WWW.SPeeDG.PERSIANBLOG.IR آرشیو وبلاگ
      گروه برنامه نویسی اسپید (مرکز آموزش توابع API)
رنگی کردن منو نویسنده: محسن - جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠

در این پروژه که برای دانلود گذاشتم منو ها را رنگی کرده. و میتونید از کد های اون استفاده لازم رو ببرید.

دانلود پروژه VB

دانلود در ادامه مطلب


ادامه مطلب ...
لینک      نظرات ()      

تابع API برای تشخیص حرف نویسنده: محسن - پنجشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٠

از این تابع API میتوان فهمید که کاراکتر دریافتی یک حرف است یا خیر. فقط بدی این تابع این است که عدد های بخش ماشین حساب کامپیوتر را نیز جزء حروف میشناسد و فقط عددهای پایین کلید های F1 تا F12 را حروف نمیشناسد.

ورودی این تابع کد اسکی یک کاراکتر و خروجی آن در صورت بودن حرف True یا 1 و در غیر اینصورت False یا 0 است.

برای استفاده از ابتدا کد زیر را در بخش ماجول برنامه قرار دهید.

Public Declare Function IsCharAlpha Lib "user32" Alias "IsCharAlphaA" (ByVal cChar As Byte) As Long

سپس با استفاده از کد نمونه زیر میتوان فهمید که کاراکتر ورودی حرف است یا خیر؟

البته این کد را  باید در رویداد KeyDown تکس باکس گذاشت.

Char = IsCharAlpha(KeyCode)
If Char = 1 Then Label1.Caption = "این کاراکتر حرف است"
If Char = 0 Then Label1.Caption = "این کاراکتر حرف نیست"

برای درک بهتر نمونه کار این تابع را از ادامه مطلب دانلود کنید.


ادامه مطلب ...
لینک      نظرات ()      

تابع API برای فلش کردن برنامه نویسنده: محسن - چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠

حتما بعضی از برنامه ها رو دیدید که وقتی کاری رو به پایان میرسونند در تکس بار رنگ آنها به صورت متوالی زرد میشه.

با استفاده از این تابع کاربردی API میتوانید همین کار را برای برنامه خود انجام دهید.

Public Declare Function FlashWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal bInvert As Long) As Long

پارامتر ها:

hwnd: این متغیر دستگیره فرم را میگیرد. مثلا Form1.hwnd

bInvert: دو مقدار میگیرد. True برای فعال شدن تابع و False برای غیرفعال شدن تابع

برای درک بهتر, نمونه کار را از ادامه مطلب دانلود کنید.


ادامه مطلب ...
لینک      نظرات ()      

تابع API برای بزرگ و کوچک کردن یک حرف نویسنده: محسن - سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠

از این دو تابع برای تبدیل یک حرف به حرف کوچک و بزرگ استفاده میشود. ورودی به این دو تابع یک کاراکتر و خروجی نیز یک کاراکتر است.

تابع CharLower برای کوچک کردن

Public Declare Function CharLower Lib "user32" Alias "CharLowerA" (ByVal lpsz As String) As String

تابع CharUpper برای بزرگ کردن

Public Declare Function CharUpper Lib "user32" Alias "CharUpperA" (ByVal lpsz As String) As String

برای دانلود نمونه کارهای این تابع به ادامه مطلب بروید.


ادامه مطلب ...
لینک      نظرات ()      

دانلود پروژه فرم ورود نویسنده: محسن - دوشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٠

این پروژه فرم ورود همان جعبه یوزرنیم و پسورد است. که امکان اضافه کردن پسورد و یوزرنیم را نیز دارا می باشد.

دانلود پروژه ویژوال بیسیک

دانلود در ادامه مطلب


ادامه مطلب ...
لینک      نظرات ()      

تابع API برای بدست آوردن نام کامپیوتر نویسنده: محسن - یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٠

با استفاده از این تابع API شما میتوانید نام کامپیوتر را بدست بیاورید.

برای استفاده ابتدا کد زیر را در بخش ماجول برنامه قرار دهید.

Declare Function GetComputerName Lib "kernel32.dll" Alias "GetComputerNameA" (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long

سپس با استفاده از کد زیر میتوانید نام کامپیوتر را بدست آورید.

Dim compname As String, retval As Long
compname = Space(255)
retval = GetComputerName(compname, 255)
compname = Left(compname, InStr(compname, vbNullChar) - 1)
MsgBox "Your Name Computer: " & compname, vbInformation, "SPeeDg.persianblog.ir"

برای دانلود نمونه کار این تابع به ادامه مطلب بروید.


ادامه مطلب ...
لینک      نظرات ()      

تابع API برای بدست آوردن میزان فضای خالی درایو نویسنده: محسن - جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠

با استفاده از این تابع API میتوان فضای خالی یک درایو را مشخص کرد.

برای استفاده ابتدا کد زیر را در بخش ماجول برنامه قرار دهید.

Declare Function GetDiskFreeSpace Lib "kernel32.dll" Alias _
"GetDiskFreeSpaceA" (ByVal lpRootPathName As String, _
lpSectorsPerCluster As Long, lpBytesPerSector As Long, _
lpNumberOfFreeClusters As Long, lpTotalNumberOfClusters As Long) As Long

سپس از کد زیر برای بدست آوردن میزان فضای خالی درایو استفاده کنید.

Dim secPerClus
Dim bytePerSec
Dim freeClus
Dim totalClus
Dim retval

retval = GetDiskFreeSpace("c:\\", secPerClus, bytePerSec, freeClus, totalClus)

MsgBox "Free space:" & freeClus * secPerClus * bytePerSec & "Bytes" & vbCrLf _
& "Total space:" & totalClus * secPerClus * bytePerSec & "Bytes", vbInformation, "SPeeDg.persianblog.ir"

از این پس برای هر تابع API که در وبلاگ گروه برنامه نویسی اسپید معرفی میشود یک نمونه کار هم ارائه میگردد.

برای مشتاق شدن ما به ادامه دادن این راه لطفا از ما حمایت کنید.

دانلود نمونه کار در ادامه مطلب


ادامه مطلب ...
لینک      نظرات ()      

استفاده از تابع API برای فهمیدن Minimize بودن برنامه نویسنده: محسن - پنجشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٠

با استفاده از تابع IsIconic میتوان به Minimize یا کمینه بودن برنامه پی برد.

برای استفاده ابتدا کد زیر را در بخش ماجول برنامه قرار دهید.

Declare Function IsIconic Lib "user32.dll" (ByVal hwnd As Long) As Long

سپس از کد زیر برای پی بردن به این قضیه استفاده کنید.

بهتر است برای آشنایی ابتدا کد در تایمر بزارید.

Dim minflag As Long, maxflag As Long

minflag = IsIconic(Form1.hWnd)
maxflag = IsZoomed(Form1.hWnd)
If minflag <> 0 Then
Debug.Print "Form1 is minimized."
ElseIf maxflag <> 0 Then
Debug.Print "Form1 is maximized."
Else
Debug.Print "Form1 is restored."
End If

میتوان به جای Debug.Print از تابع MsgBox نبز استفاده کرد.

لینک      نظرات ()      

دانلود پروژه دفترچه تلفن نویسنده: محسن - چهارشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٠

پروژه دفترچه تلفن با امکانات جستجو و ... رو از گروه برنامه نویسی اسپید دانلود کنید.

برنامه نویس: آقای امین مکتبی

دانلود پروژه ویژوال بیسیک

دانلود در ادامه مطلب


ادامه مطلب ...
لینک      نظرات ()      

دانلود پروژه مدرسه نویسنده: محسن - دوشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٠

در این پروژه امکان ثبت دانش آموز جدید و ویرایش آن با استفاده از بانک اطلاعاتی و ظاهری زیبا وجود دارد. که برنامه نویس آن دوست عزیزمان آقای کاظم نوروزی است.

پروژه مدرسه

دانلود در ادامه مطلب


ادامه مطلب ...
لینک      نظرات ()      

تابع API برای تعیین زمان بین دابل کلیک نویسنده: محسن - یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠

از این تابع برای تعیین زمان بین دو کلیک استفاده میشه که این دو کلیک پشت سر هم همان دابل کلیک است. مقدار پیشفرض آن در ویندوز 500 میلی ثانیه است.

خروجی این تابع در صورت درست کار کردن 1 و در غیر این صورت 0 است.

برای استفاده ابتدا کد زیر را در بخش ماجول برنامه قرار دهید.

Declare Function SetDoubleClickTime Lib "user32.dll" (ByVal wCount As Long) As Long

سپس از کد زیر برای تعیین زمان آن استفاده میشه.

Dim retval As Long

retval = SetDoubleClickTime(1000)

که الان زمان آن را 1 ثانیه گذاشتیم.

لینک      نظرات ()      

اکتیوایکس شماره 2 نویسنده: محسن - پنجشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٠

اکتیوایکس شماره دو رو از وبلاگ گروه برنامه نویسی اسپید دانلود کنید.

برای دانلود روی عکس ها کلیک کنید.

دانلود اکتیوایکس

دانلود اکتیوایکس ویژوال بیسیک

دانلود اکتیوایکس ویژوال بیسیک

دانلود اکتیوایکس ویژوال بیسیک

لینک      نظرات ()      

تابع API برای حذف کردن یک فایل نویسنده: محسن - پنجشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٠

از این تابع برای حذف کردن یک فایل با دقت بالا و بدون اینکه به سطل آشغال برود استفاده میشه. که خروجی اون در صورت درست کار کردن 1 و در غیر این صورت مثلا در صورت وجود نداشتن فایل 0 است.

برای استفاده ابتدا کد زیر را در بخش ماژول برنامه بنویسید.

Declare Function DeleteFile Lib "kernel32.dll" Alias "DeleteFileA" (ByVal lpFileName As String) As Long

سپس از کد زیر برای حذف کردن آن استفاده کنید.

Dim retval As Long
retval = DeleteFile("E:\1.docx")
If retval = 1 Then MsgBox "File deleted successfully."

که البته میتوانید با استفاده از Common Dialog به کاربر اجازه بدید خودش فایل رو انتخاب کنه.

اگه خواستید در نظرات اعلام کنید تا کد این مثال رو هم بنویسم.

لینک      نظرات ()      

تابع API برای متوقف کردن برنامه نویسنده: محسن - چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٠

با استفاده از این تابع میتوانید برنامه را به زمان دلخواه در حالت Pause یا متوقف شدن نگه دارید و دوباره به حالت اولیه برگردانید, که دستورات در این زمان اجرا نمیشود تا وقتی که دوباره برنامه به حالت اولیه یا Play برگردد.

برای استفاده ابتدا کد زیر را در بخش ماژول برنامه قرار دهید.

Declare Sub Sleep Lib "kernel32.dll" (ByVal dwMilliseconds As Long)

سپس میتوانید با استفاده از کد زیر برنامه را در زمان دلخواه متوقف کنید. در اینجا ما 2 ثانیه در نظر گرفتیم.

Sleep 2000

لینک      نظرات ()      

دانلود پروژه مدیریت پیک رستوران - اختصاصی اسپید نویسنده: محسن - سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٠

این پروژه مدیریت پیک رستوران خیلی سادست و از دیتابیس استفاده نکنه.

اما ورژن جدیدترش توسط گروه برنامه نویسی اسپید تا چند روز دیگه تموم میشه انشاالله اون رو هم توی وبلاگ میزارم.

پروژه مدیریت پیک رستوران

دانلود در ادامه مطلب


ادامه مطلب ...
لینک      نظرات ()      

تابع API برای باز و بسته کردن CD-Rom نویسنده: محسن - دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٠

از این تابع برای باز و بسته کردن CD-Rom استفاده میشود.

برای استفاده کد زیر را در بخش ماژول برنامه کپی کنید.

Public Declare Function mciSendString Lib "winmm.dll" Alias "mciSendStringA" (ByVal lpstrCommand As String, ByVal lpstrReturnString As String, ByVal uReturnLength As Long, ByVal hwndCallback As Long) As Long

و برای باز کردن در CD-Rom:

mciSendString "Set CDAudio Door Open Wait", 0&, 0&, 0&

و برای بستن در CD-Rom:

mciSendString "Set CDAudio Door Closed Wait", 0&, 0&, 0&

 

منبع: ویژوال بیسیک.بلاگفا

لینک      نظرات ()      

پروژه بازی شبیه پینگ پنگ نویسنده: محسن - یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠

این پروژه بازی شبیه پینگ پینگ است که میشه با یکم تغییرات خیلی بهترش کرد.

پروژه ویژوال بیسیک

دانلود در ادامه مطلب


ادامه مطلب ...
لینک      نظرات ()      

مجموعه پروژه کار با دستورات Shell نویسنده: محسن - شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٠

با مشکلی که در هاست وبلاگ پیش آمد پروژه های قبلی قابل دانلود نمیباشند. اگر به آنها نیاز دارید در نظرات اعلام کنید تا فایل اصلاح شود.

 

این مجموعه کار با دستور Shell در ویزوال بیسیک است. که میتواند آشنایی شما را با این دستور پر کاربرد به همراه بیاورد.

 

دانلود در ادامه مطلب


ادامه مطلب ...
لینک      نظرات ()      

تابع API برای بدست آوردن نام کاربر ویندوز نویسنده: محسن - شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٠

از این تابع API برای بدست آوردن نام کاربری ویندوز استفاده میشه.

برای استفاده ابتدا کد زیر را در بخش مازول برنامه قرار دهید.

Public Declare Function GetUserName Lib "advapi32.dll" Alias "GetUserNameA" (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long

سپس کدهای زیر را در بخش Form_Load بنویسید.

        Dim Buffer As String
Buffer = String(255, 0)
GetUserName Buffer, 255
Buffer = Left(Buffer, InStr(Buffer, Chr(0)) - 1)
Text1.Text = Buffer

به جای Text1.Text نام تکست باکس خود را وارد کنید.

لینک      نظرات ()      

تابع API برای پخش صدا نویسنده: محسن - جمعه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٠

از این تابع برای پخش صدا در برنامه استفاده میشه. که فرمت MP3 رو قبول نمیکنه.

ابتدا کد زیر رو در بخش ماژول برنامه قرار دهید.

Private Declare Function sndPlaySound Lib "winmm.dll" Alias "sndPlaySoundA" (ByVal lpszSoundName As String, ByVal uFlags As Long) As Long
Const SND_ASYNC = &H1
Const SND_NODEFAULT = &H2

سپس با استفاده از کد زیر صدا مورد نظر را پخش کنید.

    sndPlaySound FilePath, SND_ASYNC Or SND_NODEFAUL

FilePath همان آدرس صدای مورد نظر است که باید داخل "" باشد.

لینک      نظرات ()      

مجموعه پروژه های کار با زمان نویسنده: محسن - جمعه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٠

در این مجموعه پروژه هایی که با زمان (Time) در ویژوال بیسیک سر و کار دارند برای دانلود گذاشته میشود.

این مجموعه در موضوعات دیگر نیز برای دانلود گذاشته خواهد شد.

 

دانلود در ادامه مطلب


ادامه مطلب ...
لینک      نظرات ()      

دانلود پروژه پیام-اختصاصی اسپید نویسنده: محسن - پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٠

سلام این برنامه ساده اما بسیار پر کاربرد و زیبا رو در دسترس شما قرار میدیم.

که جزء اولین کارهای گروه برنامه نویسی اسپید بود است را برای دانلود گذاشتم.

پروژه ویژوال بیسیک

دانلود در ادامه مطلب


ادامه مطلب ...
لینک      نظرات ()      

دانلود پروژه دانش آموزان (مقدماتی) نویسنده: محسن - پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٠

پروژه دانش آموزان مقدماتی برای کسانی که می خواهند با دیتابیس و کار با Access در VB آشنا شوند.

پروژه دانش آموزان

دانلود در ادامه مطلب


ادامه مطلب ...
لینک      نظرات ()      

تابع API برای کپی کردن فایل نویسنده: محسن - چهارشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٠

در این بخش از وبلاگ به توضیح برخی توابع API میپردازیم.

کپی کردن یک فایل

ابتدا کد زیر را در بخش ماژول برنامه قرار دهید.

Public Declare Function CopyFileA Lib "kernel32.dll" (ByVal lpExistingFileName As String,ByVal lpNewFileName As String, ByVal bFailIfExists As Long) As Long

سپس از آن در مکان دلخواه استفاده کنید

توضیح متغییر ها

lpExistingFileName----آدرس فایل مبدا

lpNewFileName -------آدرس فایل مقصد

bFailIfExist ------------این متغییر مشخصی می کند که در صورت وجود فایل عملیات کپی ادامه یابد یا خیر . اگر صفر باشد عمل کپی انجام و اگر یک باشد انجام نمی شود

اگر باز هم متوجه نشدید در نظرات اعلام کنید

لینک      نظرات ()      

پروژه بازی دوز به زبان ویژوال بیسیک نویسنده: محسن - سه‌شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٠

اولین پروژه رو برای دانلود گذاشتم.

امیدوارم خوشتون بیاد.

دانلود پروژه VB

دانلود در ادامه مطلب

 


ادامه مطلب ...
لینک      نظرات ()      

اکتیوایکس شماره یک نویسنده: محسن - دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٠

اکتیوایکس شماره یک رو از وبلاگ گروه برنامه نویسی اسپید دانلود کنید.

 

اکتیوایکس   

دانلود

 

اکتیوایکس   

دانلود

 

اکتیوایکس   

  دانلود

 

اکتیوایکس

دانلود

 

منبع:ویژوال بیسیک و دیگر دوستان

لینک      نظرات ()      

به پرشین بلاگ خوش آمدید نویسنده: پرشین بلاگ - یکشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان
http://persianblog.ir/ourteam.aspx اسامي و لينك وبلاگ هاي تيم مديران سايت

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com
لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر پست ویژه هفت پروژه ویژوال بیسیک پروژه ادیتور متن با ++C تابع API برای فوکوس کردن روی یک پنجره تابع API برای تغییر زبان تابع API برای باز کردن یک مسیر نسخه جدید فرم ورود تابع API برای تنظیم کردن مکان یک پنجره تابع API برای تشخیص وضعیت یک کلید دانلود نرم افزار Borland C++ 5
کلمات کلیدی وبلاگ اکتیوایکس ویژوال بیسیک (۳) پروژه ++c (۱) پروژه ویژوال بیسیک (۱٦) توابع api (۳٤) نرم افزارهای برنامه نویسی (۳)
دوستان من آپارنت عمارنامه خرید اینترنتی پست های فوتونی